11 Sep 2022 | 12:30

Knockharley 3 V Tyrrelstown 4