11 Aug 2019 | 13:00

Knockharley 3 V DLR County 4

Match postponed - wet ground